živnostenský úřad

   

Živnostenský úřad

Kontakt:

Provozovatel:

provozovatel stránky Seznam živnostenských úřadů

Copyright & všeobecné podmínky Serveru

  1. Seznam živnostenských úřadů je serverem provozovaným na celosvětové počítačové síti Internet,a to na adrese (URL)
    http://www.seznamzivnostenskychuradu.cz a na http://www.zivnostenskyurad.cz, dále jen "Server".
  2. Data a veškeré údaje na Serveru jsou chráněna autorským zákonem a není povoleno je tedy jakkoliv kopirovat ,množit a shromažďovat, případně zneužít ve smyslu porušení těchto všeobecných podmínek Serveru a platných právních předpisů.
  3. Subjektem myšlena fyzická či právnická osoba která se rozhodla přistoupit na podmínky Serveru za účelem uzavření vztahu mezi Serverem a subjektem, dále jen "subjekt".
  4. V případě zájmu o reklamní prostor BANNERů na Serveru se nás nebojte kontaktovat přímo na email antispam obrázek s emailem provozovatele . Rádi se Vám pokusíme vyjít vstříc. Pro bližší info klikněte zde.
  5. Server resp. provozovatel Serveru si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje nejen reklamního charakteru, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či svým obsahem neodpovídají zájmům nebo Server resp. provozovatele Serveru poškozují.
  6. Subjekt poruší podmínky Serveru, nezaplatí-li poplatek nebo cenu za sjednané služby řádně a včas./podrobnější info viz bod 4/ Stejně tak se subjekt zavazuje pravidelně a podle skutečnosti bez odkladu aktualizovat své údaje ,především se jedná o kontaktní údaje subjektu. Server nenese žádnou zodpovědnost za subjektem uvedené,nepravdivé či neaktuální údaje.
  7. Subjekt odpovídá za škodu vzniklou Serveru resp. provozovateli Serveru porušením těchto všeobecných podmínek a platných právních předpisů. Zároveň bere na vědomí ,že takovéto jednání může vést k ukončení vztahu mezi Serverem a Subjektem, a to bez náhrady. Nároky provozovatele Serveru na náhradu případné škody vzniklé porušením těchto podmínek subjektem nejsou jakkoli dotčeny.
  8. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Server resp. provozovatel Serveru si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, na změny budou uživatelé internetu upozorněni na stránkách, kde jsou dostupné podmínky Serveru.
Snažíme se Vám usnadňovat život, proto budeme rádi, pokud možnost vložit na své stránky některý z našich zpětných odkazů využije i kdokoliv ,komu náš Server pomohl.Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši příští návštěvu. Níže máte možnost si vybrat, zda vložíte na Vaše stránky jednoduchý odkazový link a nebo radeji příjemnou micro-bar ikonku. Stačí zkopírovat Vámi vybraný níže uvedený kód a vložit ho dovnitř těla zdrojového kódu (kamkoliv mezi tagy <body> </body> ) na Vaší stránce.